دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات  دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشخصات دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات :

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

نام انگلیسی :

Potentiostat & Galvanostat

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

الکترود کمکی سیم پلاتین و الکترود مرجع Ag/AgCl است. تعیین و تهیه الکترولیت مناسب بر عهده مشتری است مگر الکترولیتهای اسیدی و بازی رایج یا بافر فسفات

توضیحات :

هزینه آزمون بر مینای ساعت و حداقل آن یک ساعت خواهد بود. پس از دو ساعت متوالی وقفه ای بمدت یک ساعت لازم است.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جریان/ولتاژ سنجی بر حسب زمان، LSV، CV، و EIS ------ ---
جریان پاسخ، فوتوولتاژ و بازده ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کلیه اندازه گیری های الکتروشیمیایی نظیر جریان/ولتاژ سنجی بر حسب زمان ، LSV، CV، و EIS توسط آزمايشگاه -
آزمونهای فوتوالکتروکاتالیستی نظیر جریان پاسخ، فوتوولتاژ و بازده توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا اطلاع ثانوی ساعات کار آزمایشگاه از 8:00 الی 14:00 است.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نعیمه ناصری طاهری استاديار ۰۲۱۶۶۱۶۴۵۵۶
نعیمه ناصری طاهری استاديار ۰۲۱۶۶۱۶۴۵۵۶