آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • عضو آزمایشی
  • تلفن : ۰۲۱۶۶۹۴۴۸۷۳
سازمان مربوطه : پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
نشانی آزمایشگاه : تهران، خ فاطمی غربی، خ شهید اعتمادزاده، پ 3 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه آب بدون یون µS/cm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب بدون یون توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهری سید هشترودی استاديار -
شیرین رحمان پور كارشناس -
ندا شیجونی فومنی كارشناس -
داود جاهدی وایقان كارشناس -