طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس  دانشگاه علم و صنعت ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

سازمان مربوطه :

دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- ساختمان عمران 2- طبقه ی منفی 2- آزمایشگاه مرجع مرکزی

مشخصات طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس :

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

نام انگلیسی :

X-Ray Fluorescence Spectrometer 

زمینه های کاربردی

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

شناسایی عناصر سدیم تا اورانیوم

توضیحات :

شناسایی عناصر به صورت نیمه کمی و کیفی تعرفه به صورت آزاد ارائه شده است. تعرفه دانشجویی به شرح زیر است: (با LOI – ابعاد ذرات کمتر از 75 میکرون : دانشجویان علم و صنعت : 600000 / دانشجویان غیر علم و صنعت : 750000) - (بدون LOI – ابعاد ذرات کمتر از 75 میکرون: دانشجویان علم و صنعت : 400000 / دانشجویان غیر علم و صنعت : 550000)

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد عناصر درصد 1 درصد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
با LOI – ابعاد ذرات کمتر از 75 میکرون توسط آزمايشگاه ۹۰۰,۰۰۰
بدون LOI – ابعاد ذرات کمتر از 75 میکرون توسط آزمايشگاه ۷۵۰,۰۰۰
آماده سازی XRF - برای ابعاد ذرات بیشتر از 75 میکرون توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵