دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشخصات دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

نام انگلیسی :

Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Sulfur & Oxygen Elemental Analyzer

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي , ساختار

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

نمونه های جامد و مایع مقدار نمونه حداقل 70 میلی گرم

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد درصد 1
میزان عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد mg 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری درصد عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد CHNS توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری درصد عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن CHN توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری درصد عناصر گوگرد S توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا اطلاع ثانوی ساعات کار آزمایشگاه از 8:00 الی 14:00 است.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فرشاد خزایی كارشناس -