دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه نانوفناوری و مواد پیشرفته پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته

مشخصات دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

نام انگلیسی :

Double Water Distiller

زمینه های کاربردی :

مهندسي , پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید آب دوبار تقطیر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ژینوس جوادی كارشناس ۰۳۱-۳۳۹۱۹۰۲۳