دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر دانشگاه شاهد - مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد

سازمان مربوطه :

دانشگاه شاهد - مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، بزرگراه خلیج فارس ( تهران - قم ) ، رو به روی حرم مطهر، امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

مشخصات دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

نام انگلیسی :

Double Water Distiller

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آب مقطر سانتيمتر مكعب 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید آب مقطر در اختيار قرار دادن دستگاه ۵,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
میثم حبیبی كارشناس -