میکروسکوپ الکترونی روبشی دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مواد پیشرفته دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مواد

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان - خیابان امام خمینی- فلکه دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد

مشخصات میکروسکوپ الکترونی روبشی:

نام انگلیسی :

Scanning Electron Microscope

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

ماکزیمم ارتفاع نمونه ها 3 سانتی متر و ابعاد آن دایره ای به قطر 1 اینچ می باشد. نمونه های غیر صلب ، فرار و چرب قابل بررسی نمی باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
الیاف nm 3 نانومتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی میکروساختار توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۰۰ -