میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشخصات میکروسکوپ پروبی روبشی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

نام انگلیسی :

Scanning Probe Microscope 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

نمونه ها باید روی سطح صاف چسبیده بوده و دارای لرزش و نیز زبری زیاد(بیش از 80 نانومتر) نباشند.نمونه های پودری و مایع قابل تصویر برداری نمی باشند.

توضیحات :

در حالت non-contact نمونه باید سطحی هموار (زیر 80 نانو متر)داشته باشد. در این نوع آزمون امکان گرفتن تصاویر فاز همزمان با تصویر معمولی وجود دارد.(در صورت تقاضای مشتری) در حالت contact نمونه باید سطح بسیار هموار (زیر 10 نانو متر)داشته باشد در حالت STM نمونه باید سطحی هموار (زیر 80 نانو متر)داشته باشد. در این حالت تصویر برداری، سطح نمونه باید کاملا رسانا باشد. تصاویر از دو نقطه روی نمونه و هر نقطه سه پنجره با تعدادنقاط 256*256 گرفته می شود. نمونه ها باید روی سطح صاف چسبیده بوده و دارای لرزش و نیز زبری زیاد(بیش از 80 نانومتر) نباشند.نمونه های پودری و مایع قابل تصویر برداری نمی باشند.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح نمونه ------ *
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
AFM (Non Contact & Contact) توسط آزمايشگاه -
STM توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا اطلاع ثانوی ساعات کار آزمایشگاه از 8:00 الی 14:00 است.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سودابه واثقی نیا كارشناس ۶۶۱۶۴۵۳۸۱ - ۶۶۱۶۴۵۵۵