دستگاه اتوکلاو شرکت زیست فناوری نوین

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت زیست فناوری نوین

سازمان مربوطه :

شرکت زیست فناوری نوین

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان خیابان هزار جریب خ کارگر فنی و حرفه ای کل استان اصفهان دپارتمان بیوتکنولوژی

مشخصات دستگاه اتوکلاو:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

نام انگلیسی :

Autoclave

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل کردن مواد آزمایشگاهی توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
منصوره آزاده مربي -