دستگاه اتوکلاو سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - آزمایشگاه زیست فناوری نوین فنی حرفه ای اصفهان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها آزمایشگاه زیست فناوری نوین فنی حرفه ای اصفهان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان مربوطه :

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - آزمایشگاه زیست فناوری نوین فنی حرفه ای اصفهان

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان خیابان هزار جریب خ کارگر فنی و حرفه ای کل استان اصفهان دپارتمان بیوتکنولوژی

مشخصات دستگاه اتوکلاو:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

نام انگلیسی :

Autoclave

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل کردن مواد آزمایشگاهی توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
منصوره آزاده مربي -