دستگاه انکوباتور شیکردار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - آزمایشگاه زیست فناوری نوین فنی حرفه ای اصفهان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها آزمایشگاه زیست فناوری نوین فنی حرفه ای اصفهان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان مربوطه :

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - آزمایشگاه زیست فناوری نوین فنی حرفه ای اصفهان

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان خیابان هزار جریب خ کارگر فنی و حرفه ای کل استان اصفهان دپارتمان بیوتکنولوژی

مشخصات دستگاه انکوباتور شیکردار:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

نام انگلیسی :

Shaker Incubator

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری نمونه در دمای 37 درجه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۰۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۰۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۰۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۰۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۰۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
منصوره آزاده مربي -