میکرو سانتریفیوژ دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین

نشانی آزمایشگاه :

تهران- امیر آباد شمالی- جنب پردیس فنی – دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

مشخصات میکرو سانتریفیوژ:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

نام انگلیسی :

MicroCentrifuge

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رسوب دادن مواد ------ خوب
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رسوب دادن مواد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ کلیه روزهای اداری
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
معصومه تیموری کارشناس ارشد -