دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین

نشانی آزمایشگاه :

تهران- امیر آباد شمالی- جنب پردیس فنی – دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

مشخصات دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

نام انگلیسی :

Universal Testing Machine

زمینه های کاربردی

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تست مکانیکی کشش MPa خوب
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تست مکانیکی کشش توسط آزمايشگاه -
تست مکانیکی فشار توسط آزمايشگاه -
خمش 3 نقطه ای و 4 نقطه ای توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ کلیه ساعات اداری
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -