آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۶۱-۳۳۳۳۷۴۵۵
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - معاونت تحقیقات و فناوری
نشانی آزمایشگاه : خوزستان- اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-معاونت تحقیقات و فناوری- آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد ------ ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب دیونیزه توسط آزمايشگاه ۲۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسماء زیادی كارشناس ۰۶۱۱-۳۳۳۷۴۵۵
مریم زیادی كارشناس ۰۶۱۱-۳۳۳۷۴۵۵
مینو برزکار كارشناس ۰۶۱-۳۳۳۳۷۴۵۵
علی نخستین كارشناس ۰۶۱-۳۳۳۳۷۴۵۵