طیف سنج پراش پرتو ایکس دانشگاه علم و صنعت ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

سازمان مربوطه :

دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- ساختمان عمران 2- طبقه ی منفی 2- آزمایشگاه مرجع مرکزی

مشخصات طیف سنج پراش پرتو ایکس:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

نام انگلیسی :

X-Ray Diffraction Spectrometer 

زمینه های کاربردی

مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

ساختار , اندازه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

قابلیت انجام تست روی نمونه های مایع وجود ندارد.

توضیحات :

این دستگاه قابلیت انجام تست های XRD نرمال، Grazing و SAXS را دارد. تعرفه به صورت آزاد ارائه شده است. تعرفه برای دانشجویان به شرح زیر است: (Normal : دانشجویان علم و صنعت : 500000 - دانشجویان غیر علم و صنعت : 750000) (GID : دانشجویان علم و صنعت : 650000- دانشجویان غیر علم و صنعت : 850000) (Low angel: دانشجویان علم و صنعت : 500000 - دانشجویان غیر علم و صنعت : 750000)

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارائه طیف XRD مربوط به هر نمونه توسط آزمايشگاه ۷۵۰,۰۰۰
ارائه طیف GARAZING نمونه توسط آزمايشگاه ۸۵۰,۰۰۰
ارائه طیف LOW angle توسط آزمايشگاه ۷۵۰,۰۰۰
آماده سازی نمونه ها توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵