طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر) دانشگاه علم و صنعت ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

سازمان مربوطه :

دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- ساختمان عمران 2- طبقه ی منفی 2- آزمایشگاه مرجع مرکزی

مشخصات طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر):

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

نام انگلیسی :

Spark Emission Spectrometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

دستگاه قابلیت انجام تست روی نمونه های پایه آهن، آلومینیم، مس، نیکل و تیتانیم را دارد. حداقل ضخامت نمونه بایستی 1 میلیمتر و حداکثر وزن آن 25 کیلوگرم باشد. ابعاد نمونه بایستی از 5 میلیمتر بزرگتر باشد.

توضیحات :

تعرفه به صورت آزاد ارائه شده است. تعرفه دستگاه برای دانشجویان به شرح زیر است: (پایه Fe : دانشجویان علم و صنعت 400000 - دانشجویان غیر علم و صنعت : 450000) (پایه Al, Cu : دانشجویان علم و صنعت 400000 - دانشجویان غیر علم و صنعت : 450000) (پایه Ni : دانشجویان علم و صنعت 600000- دانشجویان غیر علم و صنعت : 700000) (پایه Ti : دانشجویان علم و صنعت 500000- دانشجویان غیر علم و صنعت : 600000)

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد وزنی عناصر درصد 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز عنصری فلزات پایه آهن توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
آنالیز عنصری فلزات پایه آلومینیم توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
آنالیز عنصری فلزات پایه تیتانیم توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
آنالیز عنصری فلزات پایه نیکل توسط آزمايشگاه ۹۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین وفایی نژاد پژوهشيار -
رسول خواجه کارشناس ارشد -