دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نشانی آزمایشگاه :

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران- خیابان کارگر شمالی تقاطع جلال آل احمد- آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک

مشخصات دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی:

نام انگلیسی :

Scanning Transmission Electron Microscope

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده سازی توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
تصویربرداری توسط آزمايشگاه ۱,۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه صالحی كارشناس ۸۸۰۱۳۲۰۱