دستگاه تولید آب خالص پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ها ابن سینا پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی

سازمان مربوطه :

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

نشانی آزمایشگاه :

بزرگراه چمران،اوین،داخل دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی-ابن سینا

مشخصات دستگاه تولید آب خالص:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

نام انگلیسی :

Pure Water Maker

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خدمات اب مقطر دوبار تقطیر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه شریفی عارف كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۲۱۳