دستگاه آب سنج شیر تشخیص دامپزشکی کوثر

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها تشخیص دامپزشکی کوثر

سازمان مربوطه :

تشخیص دامپزشکی کوثر

نشانی آزمایشگاه :

تهران ، میدان توحید ،خیابان ستارخان ، خیابان کوثر یکم، پلاک 24 طبقه اول

مشخصات دستگاه آب سنج شیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

نام انگلیسی :

Cryostar

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری نقطه انجماد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
جمعه ۰۹۰۰ ۱۳:۰۰ :
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه سلطانی كارشناس -