طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس  دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشخصات طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس :

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

نام انگلیسی :

X-Ray Fluorescence Spectrometer 

زمینه های کاربردی

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي , ساختار

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد وزنی عناصر درصد صدم درصد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین عناصرموجود در نمونه توسط آزمايشگاه -
آماده سازی نمونه( در صورت نیاز) توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا اطلاع ثانوی ساعات کار آزمایشگاه از 8:00 الی 14:00 است.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد مهدی دباغ كارشناس -