دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشخصات دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

نام انگلیسی :

Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز عنصری فلزات سنگین و شبه سنگین ppm-ppb 1ppb
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز کیفی و کمی 65 عنصر توسط آزمايشگاه -
آنالیز کیفی و کمی 56 عنصر توسط آزمايشگاه -
آنالیز کیفی و کمی 33 عنصر توسط آزمايشگاه -
آنالیز کیفی و کمی 8 عنصر توسط آزمايشگاه -
آنالیز کیفی و کمی عناصر گرانبها توسط آزمايشگاه -
آنالیز کیفی و کمی 2 عنصر توسط آزمايشگاه -
آنالیز کیفی و کمی 1 عنصر توسط آزمايشگاه -
آماده سازی نمونه معمولی توسط آزمايشگاه -
آماده سازی نمونه خاص ۱ توسط آزمايشگاه -
آماده سازی نمونه خاص 2 توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا اطلاع ثانوی ساعات کار آزمایشگاه از 8:00 الی 14:00 است.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد مهدی دباغ كارشناس -