دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی نفت

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی نفت

نشانی آزمایشگاه :

تهران، تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه شماره 424 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی نفت

مشخصات دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

نام انگلیسی :

Double Water Distiller

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه آب مقطر ------ ....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب مقطر دوبار تقطیر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
پنج شنبه ۸ ۱۶ -
جمعه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مرتضی آسمانی مربي -