آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۸۲۸۸۴۹۰۵-۸۲۸۸۴۹۰۷
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نشانی آزمایشگاه : تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. صندوق پستی: 194-14115
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آب دیونیزه توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی شکراله زاده طهرانی كارشناس -