دستگاه آب سنج شیر شرکت پیام آزمای البرز

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت پیام آزمای البرز

سازمان مربوطه :

شرکت پیام آزمای البرز

نشانی آزمایشگاه :

کرج جاده مهرشهر به سمت ماهدشت، بعد از سه راه کیانمهر ،فرودگاه پیام،انتهای بلوار شهید کاظمی،پشت هتل پیام

مشخصات دستگاه آب سنج شیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

نام انگلیسی :

Cryostar

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نقطه انجماد شیر درجه سانتیگراد 0/1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری نقطه انجماد شیر و میزان آب افزوده شده به شیر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
هدی قاسمی کارشناس ارشد -
فاطمه زهرا حاجی ملا علی کنی كارشناس -