دستگاه آب سنج شیر شرکت خدمات پژوهش صنایع غذایی آرمان هدایت نوش البرز

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت خدمات پژوهش صنایع غذایی آرمان هدایت نوش البرز

سازمان مربوطه :

شرکت خدمات پژوهش صنایع غذایی آرمان هدایت نوش البرز

نشانی آزمایشگاه :

تهران، پونک، بلوار کمالی، خیابان فتح، کوچه گلبرگ ۴، نبش شمیم ۳، پلاک ۱

مشخصات دستگاه آب سنج شیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

نام انگلیسی :

Cryostar

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نقطه انجماد درجه سانتیگراد از صفر تا منفی 0.577
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری میزان آب در شیر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسماء بساطی کارشناس ارشد -