دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات  دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشخصات دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات :

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

نام انگلیسی :

Potentiostat & Galvanostat

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آمپرومتری Amper 2A
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تست الکتروشیمیایی برای باتری، پیل سوختی، ابرخازن توسط آزمايشگاه -
پوشش ها، خوردگی، مواد دی الکتریک توسط آزمايشگاه -
پوشش دهی الکتروشیمیایی و فوتو شیمیایی توسط آزمايشگاه -
IMVS-IMPS توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا اطلاع ثانوی ساعات کار آزمایشگاه از 8:00 الی 14:00 است.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
راحله محمدپور استاديار -