دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه اصفهان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان

سازمان مربوطه :

دانشگاه اصفهان

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان- خیابان هزارجریب-دانشگاه اصفهان-طبقه زیرین ساختمان فیزیک-آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

نام انگلیسی :

Atomic Force Microscope 

زمینه های کاربردی :

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه

آخرین وضعیت دستگاه :

نياز به كاليبراسيون
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مطالعات سطح و مورفولوژی nm در حد نانومتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مطالعات سطح و مورفولوژی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه نصیرایی كارشناس ۰۳۱۳۷۹۳۲۹۰۰ داخلی ۱۰۵
قاسم دینی ترکمانی استاديار ۰۳۱۳۷۹۳۲۹۰۰ داخلی ۱۰۳