میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات میکروسکوپ نیروی اتمی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

نام انگلیسی :

Atomic Force Microscope 

زمینه های کاربردی

مهندسي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , اندازه , سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

در حال راه اندازي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مورفولوژی سطح nm 0.2nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) توسط آزمايشگاه ۹۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۶ -