طیف سنج فلورسانس القایی لیزری دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات طیف سنج فلورسانس القایی لیزری:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

نام انگلیسی :

Laser-Induced Fluorescence Spectrometer

زمینه های کاربردی

مهندسي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

اندازه گیری محدوده طول موجی 380 تا 800 نانومتر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف فلوئورسانس nm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
طیف فلوئورسانس توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۹ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهره آیاره دکتری -