طیف سنج رامان  دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات طیف سنج رامان :

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

نام انگلیسی :

Raman Spectrometer

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , شيميايي , ساختار

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

توان دستگاه 300 میلی وات است و نمونه های آلی قابل اندازه گیری نیست

توضیحات :

اندازه گیری محدود 150 تا 4000 یک بر روی سانتی متر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف پراکندکی غیر کشسان رامان nm 0.6
طیف پراکندگی غیر کشسان رامان cm^-1 20
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری طیف رامان توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۹ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهره آیاره دکتری -