طیف سنج نوری دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات طیف سنج نوری:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

نام انگلیسی :

Spectrophotometer

زمینه های کاربردی

مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

جهت اندازه گیری نمونه های مایع و لایه نازک شفاف

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جذب و عبور نور مرئی و فرابنفش nm 0.3
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری طیف جذب و عبور نمونه توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهره آیاره دکتری -