دستگاه کدورت سنج دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه کدورت سنج:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

نام انگلیسی :

Turbidimeter

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

کدورت سنج پرتابل مادون قرمز AL250T-IR برای آزمایش کردن دقیق و سریع در محل طراحی شده است. دستگاه نور پخش شده تحت زاویه 90 درجه را مطابق با استاندارد EN ISO 7027، اندازه گیری می کند. رنج گسترده اندازه گیری TE/F = NTU = FNU 0.01 – 1100 دستگاه را برای کاربردهای گسترده، از آب آشامیدنی تا پساب، بسیار مناسب می سازد. برخورداری از یک منبع نوری مادون قرمز امکان اندازه گیری نمونه های رنگی و غیر رنگی را فراهم می آورد. استانداردهای ثانویه با میزان کدورت مشخص در دستگاه تعبیه شده است. تنظیم ثانویه دستگاه این قابلیت را ایجاد می کند که کاربر بر اساس استاندارد جایگزین دستگاه را کالیبره نماید.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان کدورت نمونه آب N.T.U 0.01-1100 NTU
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی میزان کدورت نمونه آب و پساب توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۹ صبح ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه اسمعیلی زارع دکتری -