دستگاه آزمون ضربه شارپی دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه آزمون ضربه شارپی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

نام انگلیسی :

Charpy Impact Tester

زمینه های کاربردی

مهندسي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي , ساختار

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تغییر زاویه قبل و بعد از برخورد ژول 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
انجام تست ضربه توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۸ ۱۲ -
سه شنبه ۸ ۱۲ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهزاد مسلمی ابیانه کارشناس ارشد -