سانتریفیوژ دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات سانتریفیوژ:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

نام انگلیسی :

Centrifuge 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

میکروتیوپ 2 میلی لیتر مناسب دستگاه می باشد.