دستگاه پروفایلومتر سطح دانشگاه کاشان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کاشان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه پروفایلومتر سطح:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

نام انگلیسی :

Surface Profilometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ضخامت لایه نازک nm 100
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ضخامت سنجی لایه های نازک در صورت وجود لبه تیز توسط آزمايشگاه ۴۴۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۹ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهره آیاره دکتری -