میکرو اسپین مرکز تحقیقات فناوری بن ‌یاخته

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات فناوری بن ‌یاخته

سازمان مربوطه :

مرکز تحقیقات فناوری بن ‌یاخته

نشانی آزمایشگاه :

تهران، سعادت آباد، خیابان 24 متری فرهنگ، کوچه دوم شرقی، پلاک 9

مشخصات میکرو اسپین:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نام انگلیسی :

Microspin

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دور دستگاه دور بر دقیقه 1400rpm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مخلوط کردن مواد یا ته نشین کردن مایعات و مواد در حجم کم توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا گوهری کارشناس ارشد -
فرشته ستوده کارشناس ارشد -
شهرزاد نوجه دهی کارشناس ارشد -
حوریه حسین پور کارشناس ارشد -
فاطمه رستمی کارشناس ارشد -
مهسا خلیلی کارشناس ارشد -