دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم - گروه فیزیک

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

سازمان مربوطه :

دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم - گروه فیزیک

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم - گروه فیزیک - آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی - صندوق پستی 615/97175

مشخصات دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

نام انگلیسی :

Atomic Force Microscope 

زمینه های کاربردی :

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي , فيزيكي , اندازه , بيولوژيك

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز سطح (مورفولوژی و توپوگرافی سطح) nm 0.05,0.13 nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
قابلیت تصویر برداری در مدهای تماسی، نیمه تماسی و غیر تماسی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم خراشادیزاده كارشناس -