دستگاه آب مقطرگیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نشانی آزمایشگاه :

فارس-شهرستان مرودشت، کیلومتر 3 بلوار مرودشت-تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مشخصات دستگاه آب مقطرگیر:

نام انگلیسی :

Water Distiller

زمینه های کاربردی :

مهندسي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه آب مقطر میلیمتر 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب مقطر در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -