آب مقطرگیر
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه نانو تکنولوژی
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۸۳۱۸۳۷۸۲۴۶
سازمان مربوطه : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - اداره کل فنی و حرفه ای کرمانشاه
نشانی آزمایشگاه : کرمانشاه، سه راه حافظیه، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، مرکز تربیت مربی فناوری برتر (High Tech)
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Water Distiller
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید آب مقطر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -