دستگاه آب مقطرگیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - اداره کل فنی و حرفه ای کرمانشاه

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه نانو تکنولوژی اداره کل فنی و حرفه ای کرمانشاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان مربوطه :

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - اداره کل فنی و حرفه ای کرمانشاه

نشانی آزمایشگاه :

کرمانشاه، سه راه حافظیه، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، مرکز تربیت مربی فناوری برتر (High Tech)

مشخصات دستگاه آب مقطرگیر:

نام انگلیسی :

Water Distiller

زمینه های کاربردی :

ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید آب مقطر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -