دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری  شرکت نانو پژوهش آزما

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت نانو پژوهش آزما

سازمان مربوطه :

شرکت نانو پژوهش آزما

نشانی آزمایشگاه :

تهران ، خیابان ولی عصر، نرسیده به تقاطع نیایش ،مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش ، آزمایشگاههای جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشخصات دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری :

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام انگلیسی :

Transmission Electron Microscope 

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , ساختار , اندازه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

رزولیشن دستگاه زیر 3 نانومتر مناسب نمی باشد و تست نمونه های بالک فلزی مقدور نیست

توضیحات :

TEM 100kV

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی عبوری nm 3
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده سازی و تصویربرداری از نمونه های پودری و سوسپانسیون هر نمونه توسط آزمايشگاه ۶,۰۰۰,۰۰۰
تصویربرداری از سکشنهای بیولوژی هر نمونه توسط آزمايشگاه ۵,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۲۰:۰۰ -
پنج شنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی حسین پور كارشناس ۰۲۱-۸۴۰۶۳۲۹۷