دستگاه تولید آب خالص دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - دانشکده علوم - گروه فیزیک

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه لایه نشانی گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - دانشکده علوم - گروه فیزیک

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان پونک، بلوار همیلا، خیابان اورک، دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی، مجتمع آیت الله رفسنجانی(نیایش)، دانشکده علوم پایه طبقه منفی دو، آزمایشگاه های تحقیقاتی فیزیک. کدپستی 86831-14676.

مشخصات دستگاه تولید آب خالص:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

نام انگلیسی :

Pure Water Maker

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آب خالص با مقاومت 18.2 مگا اهم-سانتی متر میکروب کشی شده تحت UV توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۹ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نادر مدنی مشایی مربي -
فرشاد ذوقی مربي -