دستگاه آزمون نانو سختی سنجی دانشگاه علم و صنعت ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

سازمان مربوطه :

دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- ساختمان عمران 2- طبقه ی منفی 2- آزمایشگاه مرجع مرکزی

مشخصات دستگاه آزمون نانو سختی سنجی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

نام انگلیسی :

Nanoindentation Tester

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نانو خراش mg 0.1
نانو سختی N 0.000000001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نانو سختی توسط آزمايشگاه ۱,۶۰۰,۰۰۰
نانو خراش توسط آزمايشگاه ۲,۱۰۰,۰۰۰
نانو سختی و نانو خراش توسط آزمايشگاه ۲,۵۰۰,۰۰۰
تست های خاص توسط آزمايشگاه ۳,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین وفایی نژاد پژوهشيار -