آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۱۱-۳۳۲۶۱۲۴۷
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
نشانی آزمایشگاه : مازندران-ساری-میدان معلم- ساختمان معاونت تحقیقات فن آوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران- طبقه اول-آزمایشگاه جامع
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب دیونیزه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -