آب مقطرگیر
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه تغذیه دام
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ داخلی ۲۵۷
سازمان مربوطه : دانشگاه بیرجند - دانشکده کشاورزی
نشانی آزمایشگاه : استان خراسان جنوبی - بیرجند - کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان - پردیس امیرآباد - دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی - آزمایشگاه تغذیه دام
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
نام انگلیسی : Water Distiller
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

مدل GP3 -انگلستان

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه آب مقطر سانتيمتر مكعب لیتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب مقطر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -