دستگاه تولید آب خالص دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

نشانی آزمایشگاه :

خراسان شمالی، شهرستان شیروان، بلوار شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان.

مشخصات دستگاه تولید آب خالص:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۸/۰۴

نام انگلیسی :

Pure Water Maker

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آب خالص ppm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید آب خالص توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
غلامحسین سنجری ده جمال كارشناس -