دستگاه تولید آب خالص شرکت بهستان فارمد

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت بهستان فارمد

سازمان مربوطه :

شرکت بهستان فارمد

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به تقاطع نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، آزمایشگاه بهلب

مشخصات دستگاه تولید آب خالص:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

نام انگلیسی :

Pure Water Maker

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز مواد دارویی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سارا نوروزی اشلقی کارشناس ارشد -