دستگاه کالیبراتور اندازه گیر سطح صدا شرکت کیفیت آزمای جنوب

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کیفیت آزمای جنوب

سازمان مربوطه :

شرکت کیفیت آزمای جنوب

نشانی آزمایشگاه :

ستان هرمزگان،شهرستان بندر عباس،بلوار امام خمینی،خیابان آزادگان،کوچه22،پلاک 16

مشخصات دستگاه کالیبراتور اندازه گیر سطح صدا:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

نام انگلیسی :

Sound Level Calibrator

زمینه های کاربردی

ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي , فيزيكي , اندازه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کالیبراسیون صوت ------ 0.00
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کالیبراسیون صوت توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی زاهدی دهویی تكنسين ۲۱- ۳۳۳۵۲۴۲۰ - ۰۷۶داخلی ۶
پارسا مکی زاده كارشناس ۰۷۶ - ۳۳۳۳۱۲۹۰
شاهین حیدری كارشناس -