دستگاه تولید آب خالص دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

نشانی آزمایشگاه :

کرمانشاه، بلوار شهید شیرودی، خیابان دانشگاه، بلوار پرستار، دانشکده داروسازی، کدپستی: 6714415153.

مشخصات دستگاه تولید آب خالص:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

نام انگلیسی :

Pure Water Maker

زمینه های کاربردی

پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

با توجه به هدایت الکتریکی بسیار پایین و خلوص بسیار بالای آب تیپ یک و تیپ سه، ظرف مناسب همراه داشته باشید.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آب فوق خالص µS/cm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هر لیتر آب تیپ یک توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
هر لیتر آب تیپ سه توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
کمیل صدرجوادی دکتری -