آب مقطرگیر
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۶۱-۳۳۳۳۶۳۸۰
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
نشانی آزمایشگاه : خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Water Distiller
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب مقطر توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -