میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشخصات میکروسکوپ نیروی اتمی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

نام انگلیسی :

Atomic Force Microscope 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

نمونه­ ها باید روی سطح صاف چسبیده بوده و دارای لرزش و نیز زبری زیاد (بیش از 80 نانومتر) نباشند. نمونه­ های پودری و مایع قابل تصویربرداری نمی ­باشند. برای حالت contact AFM نمونه باید سطحی هموار (زیر 10 نانو متر) داشته باشد.

توضیحات :

\\"تصویر برداری سه بعدی از سطح نمونه در حالت نیروی بین اتمی و تماسی (Contact AFM): در این آزمون پروب دستگاه با در نظر گرفتن نیروی بین نوک سوزن و سطح نمونه، در فاصله بسیار نزدیک از سطح قرار گرفته و سطح نمونه را برای تصویربرداری جاروب می­‌کند.تصویر برداری سه بعدی از سطح نمونه در حالت نیروی بین اتمی وغیرتماسی (مرکز خدمات آزمایشگاهی non-contact AFM): در این آزمون پروب دستگاه با در نظر گرفتن نیروی بین نوک سوزن و سطح نمونه، در فاصله نزدیک (این فاصله بیشتر از حالت تماسی می­ باشد) از سطح قرار گرفته و با فرکانسی حدود فرکانس رزونانس کانتی لور نوسان کرده و سطح نمونه را برای تصویر برداری جاروب می کند. در این نوع آزمون امکان گرفتن تصاویر فاز همزمان با تصویر معمولی وجود دارد.(در صورت تقاضای مشتری) تصویر برداری سه بعدی از سطح نمونه در حالت عبور جریان (مرکز خدمات آزمایشگاهی STM): در این آزمون پروب دستگاه با در نظر گرفتن پتانسیل ایجاد شده برای عبور جریان بین نوک سوزن و سطح نمونه، به سطح نمونه نزدیک و با جاروب سطح تصویربرداری انجام می ­شود. در این حالت تصویر برداری سطح نمونه باید کاملا رسانا باشد.\\"

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
زبری سطح nm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
AFM توسط آزمايشگاه -
تفسیر تصویر برداری سه بعدی از سطح نمونه توسط آزمايشگاه -
آماده سازی نمونه AFM خشک توسط آزمايشگاه -
آماده سازی نمونه AFM مایع توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا اطلاع ثانوی ساعات کار آزمایشگاه از 8:00 الی 14:00 است.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
منصوره امینی كارشناس -